• kompleksowe przygotowanie do zdawania matury z historii sztuki na poziomie rozszerzonym oraz egzaminów ustnych na uczelniach artystycznych
  • historia sztuki –  zajęcia od września do końca kwietnia, dodatek to kursu z zakresu historii designu – od maja do czerwca
  • co druga niedziela od 10:00 do 13:00
  • cena – 0 – 120zł/miesięcznie

SZCZEGÓŁY KURSU