Rysunek - Malarstwo - Digital Painting

Architektura czego? Architektura krajobrazu!

Przestrzeń zaprojektowana przez architekta

Architektura krajobrazu, wnętrz, ogólna... którą wybrać?

“Mamo, tato, pewnego dnia zostanę architektem!”
Długopis w dłoni

Brzmi znajomo? Zakładam, że jeśli nie na głos, to przynajmniej w Waszym umyśle kiedyś rozbrzmiało podobne zdanie. Mijały dni, tygodnie lub miesiące, a ta myśl nie znikała z Waszej głowy. Zaczęliście rozważać ją coraz poważniej i intensywniej. Na pewnym etapie doszliście do wniosku, że już najwyższa pora, by troszkę bardziej zainteresować się tematem.

“Jak zostać architektem?”– pierwsze i najprostsze pytanie, które każdy z nas w tej sytuacji wpisałby w Google. Wyszukiwarka odpowiada: Aby zostać architektem, należy ukończyć studia na kierunku architektura i urbanistyka. Uzyskanie stopnia magistra nie jest jednak ostatnim krokiem do wykonywania zawodu. Architekt musi odbyć 2-letnią praktykę zawodową, a następnie przystąpić do egzaminu przed Okręgową Izbę Architektów.

Woah to brzmi jak dużo nauki. Zaraz, zaraz… Ale czym właściwie będę zajmować się po architekturze i urbanistyce? Będę mieć szansę projektować wnętrza? A co jeśli ja chcę się zajmować ogrodami i parkami? Co jeśli chcę pracować za granicą? Mogę studiować po angielsku, żeby lepiej się przygotować? A co jeśli ukończę tylko inżynierkę? Mogę pracować w zawodzie?

Oto i zaczynają się schody, na których stoję ja, wyciągając do Was pomocną dłoń.

Rozpoczynamy serię artykułów szczegółowo opisujących 3 główne ścieżki, które możecie obrać, chcąc zostać jednym z 3 rodzajów architektów, ale też poruszających wiele pobocznych, na które w trakcie studiów możecie się napatoczyć.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Podróż po kierunkach architektonicznych rozpoczniemy od najbardziej zielonej architektury, a więc architektury krajobrazu.

Projektowanie otoczenia zielonego stanowi coraz ważniejszy aspekt kreowania przestrzeni, w których na co dzień funkcjonujemy. Zaczynając od przydomowych ogródków, przez skwery i parki aż po całe rozwiązania urbanistyczne – architekci krajobrazu pełnią coraz większą rolę w organizowaniu przestrzeni miejskich.

 

Przestrzeń miejska zaprojektowana przez architekta

Architektura krajobrazu - co to jest?

Istotą architektury krajobrazu jest projektowanie różnego rodzaju terenów zielonych – mogą to być zarówno przydomowe ogródki czy nawet aranżacje balkonowe, jak i miejskie skwery, parki i bulwary, a nawet kompleksowe projekty dotyczące całych systemów zieleni dla miast.

Architektura krajobrazu - predyspozycje

Aby zostać dobrym architektem krajobrazu, musisz cechować się:

 • kreatywnością – każdy kierunek projektowy wymaga innowacyjnego myślenia
 • zdolnościami manualnymi – wymagane nie tylko na egzaminie wstępnym z predyspozycji rysunkowych czy do przygotowania portfolio, ale również w trakcie studiów i pracy w zawodzie
 • wyobraźnią przestrzenną – na tej umiejętności będziesz opierać całą swoją pracę
 • precyzyjnością – architekci są odpowiedzialni za tworzenie szczegółowej dokumentacji technicznej projektu
 • cierpliwością – praca bywa czasochłonna i żmudna, wymaga opanowania
 • empatią – by tworzyć użyteczne i piękne przestrzenie, musisz zrozumieć potrzeby jej użytkowników

Droga na studia, czyli jak dostać się na kierunek Architektura krajobrazu

Rekrutacja na architekturę krajobrazu na Politechnice Krakowskiej składa się z egzaminu maturalnego oraz oceny portfolio.

Portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z 10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami plastycznymi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami kandydata w formacie maksymalnie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o maksymalnych wymiarach odpowiadających formatowi A3.

Obowiązkowy zakres tematyczny prac:

 • drzewo w stanie bezlistnym;
 • drzewo z liśćmi;
 • drzewo iglaste i liściaste razem;
 • okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów;
 • most w krajobrazie;
 • ulica z drzewami w małym miasteczku;
 • wiadukt (most drogowy) w krajobrazie;
 • krajobraz osiedla mieszkaniowego;
 • krajobraz przyszłości;
 • krajobraz historyczny.


Portfolio jest oceniane w skali 2,0-6,0, a następnie przeliczane na punkty od 0 do 100.

Architektura krajobrazu - wskaźnik rekrutacji

P0 oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J i M oznaczają odpowiednio: liczbę równą P albo 2R, gdzie P i R oznaczają wynik procentowy z podstawowej (P) lub rozszerzonej  matury  z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M).

Studia architektura krajobrazu - program

Studia na kierunku architektura krajobrazu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

Program na architekturze krajobrazu można podzielić na trzy części: artystyczną, przyrodniczą oraz techniczną. W części artystycznej można wyróżnić takie przedmioty jak rysunek, rzeźba,  czy historia sztuki. W części przyrodniczej – ekologię, dendrologię oraz szatę roślinną, na których uczy się gatunków drzew, krzewów, bylin i  ich wymagań w środowisku. W części technicznej są konstrukcje budowlane oraz budownictwo, na których uczy się, jak zgodnie z przepisami opracować projekty stworzone na potrzeby projektowania zintegrowanego. W części technicznej można wyróżnić też przedmioty komputerowe, na których uczy się programu AutoCad do rysowania i modelowania w 3D, programu Civil do modelowania powierzchni oraz 3ds Max do wizualizacji. Przedmiotem, który scala wszystkie części w jedno, jest projektowanie zintegrowane, będące najważniejszym przedmiotem na tych studiach, pojawiającym się w każdym semestrze.

Projekt parku

Projektowanie zintegrowane zaczyna się od robienia modeli abstrakcyjnych, które uczą kreatywnego patrzenia na otaczającą nas  przestrzeń. W kolejnych semestrach projektuje się między innymi ogród przydomowy lub przedszkolny, przestrzeń miejską, ogrody historyczne, parki na terenach poprzemysłowych itd.  Zazwyczaj skala projektu i jego trudność zwiększa się na każdym semestrze. Wykonuje się jeden duży projekt na semestr, który jest wynikiem mniejszych projektów. Zawsze rozpoczyna się od analizy terenu, później nadchodzi koncepcja / idea na cały projekt, a następnie rozwija się poszczególne części. W tych częściach można wyróżnić:

 • projekt zieleni, w którym szczegółowo opracowuje się fragment wyznaczonego terenu
 • projekt obiektu kubaturowego czyli obiektu budowlanego (może to być pawilon, scena itp.)
 • projekt detalu- rozwiązanie łączenia nawierzchni, siedziska, obiekt ekologiczne, tablice informacyjne, fontanny itp.


Tworzone na dużą skalę projekty zieleni nie są tak szczegółowe jak w przypadku mniejszej skali, np. ogrodu przydomowego. W dużych projektach szczegółowo projektuje się fragment danego obszaru. Opracowuje się wtedy dokładną liczbę posadzonych drzew, krzewów czy bylin, ile potrzebujemy gramów danej trawy itp. Zadaniem studenta Architektury Krajobrazu jest dopasować roślinność tak, by była adekwatna do np., nasłonecznienia, gleby, ilości miejsca  oraz aby pasowała do reszty roślinności i wyglądała estetycznie pod względem kompozycji.

Do praktycznych umiejętności, nabytych w trakcie studiów, można zaliczyć rysowanie i projektowanie na komputerze, podstawy geodezji oraz inwentaryzowanie roślin (mierzenie, określanie stanu, gatunku, czy roślina powinno być zachowana czy wycięta, wskazówki do pielęgnacji). Na tych studiach można rozwinąć się w różnych dziedzinach, ale żeby się w  nich odnaleźć, dobrze byłoby rozwijać swoje zainteresowania również poza zajęciami. 

Architektura krajobrazu - praca po studiach

W zależności od tego, czy poszukujecie pracy na etacie, czy interesuje Was praca na własną rękę,  jako architekci krajobrazu macie kilka możliwości, które możecie brać pod uwagę,  jeśli chodzi o Waszą ścieżkę kariery zawodowej

1. Praca w biurze projektowym (w mniejszej lub większej skali)

W zależności od rozmiarów biura możesz pracować w bardzo korporacyjnym stylu lub odczuć klimat pracy w niewielkim zespole. W pierwszym przypadku najczęściej będziesz członkiem dużego zespołu projektowego, w którym Twoją rolą będzie współpraca nad założeniami urbanistycznymi, to znaczy parkami, osiedlami, bulwarami. W drugim przypadku możesz zatrudnić się w biurze projektującym prywatne ogrody w budynkach mieszkalnych. Bardzo często takie firmy zajmują się kompleksowo projektowaniem oraz tworzeniem przestrzeni zielonych wokół domów.

Praca w biurze projektowym

2. Urzędy

Każda gmina, bądź miasto potrzebuje osoby odpowiedzialnej za wydawanie pozwoleń, nadzorem konserwatorskim, czy gospodarowaniem przestrzeniami zielonymi w danym obszarze. Posiadając wiedzę w zakresie architektury krajobrazu i geodezji, architekci krajobrazu świetnie nadają się na tego typu stanowiska.

Architekt przy pracy

3. Firmy komplementarne

To firmy współpracujące z projektantami i wykonawcami ogrodów. Zajmują się produkcją lub sprzedażą wszystkiego, co jest związane z biznesem ogrodniczym. Może to być producent kostki na podjazdy, hurtownik sprzętu do nawadniania, przedstawiciel programu komputerowego do projektowania ogrodów. Praca ta wiąże się jednak z ograniczeniem jedynie do jednej dziedziny w zakresie projektowania ogrodów.

Architekci przy pracy

4. Inne

Studiując architekturę krajobrazu, można rozwinąć się na wielu płaszczyznach, co jest niezwykle istotną cechą wszystkich kierunków artystycznych. Po ukończeniu studiów (czy nawet jeszcze w trakcie)  można próbować odnaleźć się przykładowo w grafice, druku 3D, arborystyce. Architekci to osoby, dostrzegające znacznie więcej detali wokół siebie, zdolne do analizowania przestrzeni oraz zachowań ludzkich, kreatywne oraz wszechstronne. Posiadając takie cechy i dokładając do nich odrobinę ambicji i chęci rozwoju, można odnaleźć się niemal na każdej ścieżce kariery, związanej z powszechnie rozumianym designem.

Praca po architekturze krajobrazu

A jakie są realia?

Z uwagi na fakt, że po architekturze krajobrazu nie są wymagane uprawnienia, warto pokusić się o założenie własnej działalności. Jest to również najbardziej opłacalna opcja pod względem finansowym. Przed podjęciem pracy na własną rękę warto postarać się o zdobycie doświadczenia na stażu w biurze projektowym lub pracując  przez jakiś czas na pełny etat. Pomoże to wyrobić pewne nawyki w pracy projektanta, poznać realia zawodu oraz rynek, a także nauczy komunikacji z klientami. Takie doświadczenie jest niezwykle cenne w prowadzeniu własnej firmy.

Mediana zarobków architekta krajobrazu  wynosi ok. 3 750 zł. Oczywiście są one uzależnione od umiejętności, predyspozycji i doświadczenia architekta i mogą rosnąć wraz z upływem lat przepracowanych w zawodzie. Studiowanie architektury krajobrazu daje możliwość uzyskania certyfikatu konserwatora zabytkowej zieleni. Pełne uprawnienia w tym zakresie otrzymuje się po odbyciu rocznej praktyki zawodowej. Są one związane z wyższymi zarobkami i większym prestiżem wykonywanej pracy.

 

autorka tekstu: Patrycja Mikołajek

Patrycja

Zostaw komentarz

Przeczytaj też